ΕΥΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΜΟΝΤΣΕΝΙΓΟΥ 7 ΚΕΡΚΥΡΑ

Contact us

    

Αγγλικά

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα συντάσσονται σύμφωνα με τις τελευταίες αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ξενόγλωσση Εκπαίδευση, εφαρμόζοντας το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις ξένες γλώσσες (Common European Framework).


Πρόσθετες Πληροφορίες 

  •  Διδακτικό προσωπικό με πείρα, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
  • Σύγχρονη μέθοδος διδασκαλίας (DVD, διαδραστικός πίνακας, κουκλοθέατρο)
  • Βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό
  • Δανειστική βιβλιοθήκη με τίτλους αγγλικών βιβλίων, κατάλληλα για όλα τα επίπεδα
  • Αξιολόγηση μαθητών με εξετάσεις γραπτές και προφορικές
  • Βεβαίωση Σπουδών